Zwroty nieruchomości wywłaszczonych

NIERUCHOMOŚCI WYWŁASZCZONEJ NIE MOŻNA UZYC NIEZGODNIE Z CELEM WYWŁASZCZENIA

Wywłaszczenie nieruchomości polega m. in. na przejęciu jej własnosci na rzecz Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego: Gminy, Powiatu lub Województwa. Wywłaszczenie następuje w drodze decyzji administracyjnej. W szczczególnych przypadkach nieruchomością wywłaszczoną jest też nieruchomośc nabyta w drodze umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego. Nieruchomości wywłaszczonej – bez zgody poprzedniego właściciela – nie można uzyc na inny cel niż okreslony przy wywłaszczeniu. Nieruchomość wywłaszczona podlega zwrotowi na rzecz poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy jeżeli stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, czyli niewykorzystana zgodnie z tym celem.
Nieruchomość uznaje się za zbędną, jeżeli:

  • pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu;
  • pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.

Jeśli wywłaszczono nieruchomośc należacą do Ciebie lub Twojego spadkodawcy i nie zrealizowano na niej celu wywłaszcznia, to zgromadź posiadane dokumenty i daj je nam do oceny. Jeśli nie masz dokumentów w swoim archiwum to przyjdź do nas na rozmowę. OCENA DOKUMENTÓW I ROZMOWA SĄ BEZPŁATNE.
MAMY ZA SOBĄ WIELE POSTĘPOWAŃ ZAKOŃCZONYCH SUKCESEM.

Subskrybuj nowe oferty